O webech

HOME / Úvod / O webech

O webech

Web se skládá z mnoha souborů v různých jazycích. Jeden určí obsah, druhý vzhled a třetí například jednoduché animace. Rozebereme si je popořadě.

Logo HTML5 - Určuje základní a neměnný obsah stránek. Do něj píšeme text, vkládáme obrázky, tabulky, atd. Aktuální verze je HTML5. Je to zkratka pro HyperText Markup Language. Z něj se pak následně odkazuje na další jazyky. Samotné HTML neurčuje barvy, velikost, ani font, atd.


Logo CSS3 - Určuje vzhled HTML. K jednotlivým prvkům v něm přiřadáte vzhled a vlastnosti. Aktuální verze je CSS3. A je to zkratka pro Cascading Style Sheets.


Logo Javascript - Pomocí něj lze na web přidat různé animace. Je to objektově orientovaný scriptovací interpretovaný jazyk běžící client-side.Na jednoduchém příkladu si ukážeme, co dělá jaký jazyk.

HTML: HTML + CSS: HTML + CSS + JAVASCRIPT: